Resmi Gazete yayımlandı! TSK personel kanununda değişiklik

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. 57 maddeden oluşan kanun, 28 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kanun ile genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile general ve amirallerin işlediği isnat edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde anılan kişilerin suçun işlendiği tarihteki görevleri ve rütbelerin değil, son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kişilerin özel hayatını korunmasını isteyebilme kapsamında güvenlik ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla arama yapılabilecek. Terhislerinin ardından hastaneye sevk işlemleri, bulundukları yerlerdeki veya buralara en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

‘SAĞLIK VE VAZİFE MALULÜ DIŞINDA AYRILANLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK’

Yürürlüğe giren kanuna göre, TSK’dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, ‘TSK’da görev yapamaz şeklinde’ sağlık raporu ve vazife malulü olarak TSK’dan ayrılanların dışında kalanlar, her yıl kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenenlerin kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödeyecekler. Ayrıca kanunla düzenlenen, ‘Disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyip çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını kanuni faiziyle birlikte tazminat ödeyecekler. Yurt dışına öğrenim görme amacıyla giden subay ve astsubaylar için 6 aylık süreyi geçmesi halinde yükümlülükleri 2 katı kadar uzatılacak.

‘UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER’

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu’ndaki değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye dışında yürütülecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, uzman erbaşlar yılık izinleri çizelgedeki şekliyle esas olacak. Ancak kendi isteği dışında, hizmet gereği yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanmayanlar, izinlerini diğer yıllarda kullanabilecek. Personelin kullanmadığı yıllık izin süresinde görev yaptığı birlik veya karargah amiri, izin erteleme belgesi düzenleyecek. Yıllık izinlerini kendi isteği ile senesi için kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilemeyecek. Ayrıca terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandırarak bu örgütlerin propagandasını yapan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasının uygulanabilmesi maksadıyla belirlenen 5 yıl zamanaşımı süresi 20 yıla çıkartıldı.

‘DİSİPLİN CEZALARI YARGI DENETİMİ DIŞINDA TUTULACAK’

Kanunla birlikte yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının, ceza sayısı ve puanına eklemek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurduğu hallerde anılan yargı yolu kapalı disiplin cezalarının da mahkemelerce incelenebileceğine ve bunların iptal edilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı. Seferberlik ve savaş zamanında ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerinden ayrılma cezası hariç diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak. Milli Savunma Üniversitesi Teşkilatına, Yabancı Diller Yüksekokulu dahil ediliyor. Yabancı Diler Yüksekokulu, harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askeri öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askeri personele ve misafir askeri öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.

‘AYM KARARLARINA GÖRE ER VE ERBAŞ KANUNU DÜZENLENDİ’

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına göre düzenlenen kanun, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda düzenlemeler meydana getirecek. Buna göre disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği, sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişkileri, sözleşme sürelerinden kesilecek.

‘UZMAN ERBAŞLIK ÖZENDİRİLİYOR’

Kanun gereğince, sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan ücret özel durumlarda komando birlikleri için yüzde 8, gemi ve yüzer birliklerde yüzde 3 artırımlı ödenmekte olup benzer şekilde çalışma şartları göz önünde bulundurularak Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan aylık ücretlerin, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı ödenebilmesine imkan sağlanacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin görev yaptıkları bakanlık bünyesinde kazandıkları tecrübelerinden istifade etmek ve uzman erbaşlığa geçişi özendirmek adına sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı bulunduğu bakanlık bünyesi içerisinde bağlı kalmak şartı ile uzman erbaş olmaları halinde ödeme yapılacak.

KUR’AN-I KERİM BASIM VE YAYIM KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye’de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak. Diyanet işleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek. İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında söz konusu kanunun 11’inci madde hükümlerine göre işlem yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir